Om fugler

Vår egen liste over observasjoner i vårt nærmiljø finner du her.


Hele april og mai og høsten er svært gode måneder for fugletittere! Vi hjelper til med praktisk tilrettelegging av ferien din, og vi guider gjerne selv til gode fuglesteder. Vi har også tilgang til lokale, engelskspråklige kontaktpersoner som kan være behjelpelige under ditt opphold.Fugler i Andalucía - en rask oversikt (Alle foto - Thor Østbye)


Hva kan en forvente å se av fugl i Andalucia? Over 560 arter er registrert her i denne sørligste delen av Spania, en av de mest artsrike områdene i Europa, og det er mye å se hele året. Men aller mest er å se vår og høst, da det spektakulære trekket over Gibraltarstredet kan oppleves. 


Iberiaørn


Rovfugl

Det finnes i hvert fall 13 hekkende rovfugler i Andalucía. I tillegg kan det ses minst 9 andre som trekker hit årlig fra Afrika. 

5 arter av ørn finnes fast i regionen:


Iberiaørn - er en sjelden hekkefugl som forhåpentligvis er reddet fra utryddelse pga aktivt vernearbeid. 

Kongeørn og haukørn er fastboende fjellfugler. Om vinteren kan ungfugler finnes over store deler av regionen.

Dvergørn og slangeørn er også å finne over store deler av Andalucia, mest i fjellområdene seilende på de varme, oppadgående luftstrømmene.

Slangeørn


3 arter gribber finnes over store deler av Andalucia, gåsegribb er den vanligste, fulgt av åtselgribb, og med munkegribb som en sjelden nummer tre. I tillegg kan lammegribb være på vei inn som fast hekkefugl, og noen få eksemplarer av skjellgribb (Gyps rupellii) ses i trekket over Gibraltarstredet, og i senere tid i noen kolonier sammen med gåsegribb.


Gåsegribb


Så kan vi legge til faste forekomster av mindre rovfugler, som glente og svartglente, siv-, myr- og enghauk, mus- og vepsevåk, spurve- og hønsehauk, for ikke å glemme den spektakulære svartvingeglenten, som stort sett bare finnes i sentral og sørlige deler av Iberiahalvøya.

Av falker finner vi den kolonihekkende rødfalken og den langt vanligere tårnfalken, i tillegg er lerke-, vandre- og dvergfalk.

Av ugler er det 7 arter, der her nevnes hubro, tårn-, horn-, og dverghornugle, og den dagaktive kirkeugla.


Dette gir godt over 30 arter rovfugl som kan ses i regionen, og det er ikke nødvendig å reise langt for å se de aller fleste av dem. 


Trekk over Gibraltar-stredet

Om våren og høsten bør en ikke gå glipp av det fantastiske trekket omkring Tarifa, helt sør i Spania, som kan frambringe tusenvis av rovfugl å se. Det er lettest å komme til dette stedet - til Gibraltar må man bl.a. krysse en landegrense..,. Det er mange plasser å stoppe og se på fugl omkring Tarifa, men det er forbausende lite tilrettelagt. Vinden bestemmer hvor det samler seg mest fugl. Men det er trekkaktivitet over store deler av hele Andalucia, også over huset vårt med de riktige vindretningene. 


Alpeseiler


Sangere

I Andalucia kan opp imot 20 sangere ses og høres. 16 er hekkefugler mens 4 andre kan ses i trekktida eller i vintermånedene. 

På om omkring El Torcal er det mulig å se spottesanger, svarthodesanger, maurersanger, eikesanger, vinsanger, rødstrupesanger, punersanger, cistussanger, samt flere av artene vi kjenner godt i Norge.

Omkring vann og vassdrag er trostesanger og cettisanger ofte å treffe.


Svarthodesanger


Innsjøer, våtmark og kyst

Når vi er inne på vann, er de relativt få innsjøene til tider fulle av arter som sjelden ses lenger nordover, som skjeand, snadderand, og av og til marmorand. Spredt finnes hvithodeand, og ofte ses svarthalsdykker og dvergdykker.

Innimellom dukker den svært spesielle sultanhøna opp, og er en riktig heldig kan enkelte individ av knoppsothøne finnes. 

Her har også sumpterner tilhold, som hvitkinnsvartterne, og mer sporadisk svartterne. Gode steder å finne slike arter er innen en times kjøretur fra Vista del Torcal.


I kystområdene er sand-, splitt- og dvergterne faste gjester. Er vi heldige kan middelhavsmåke dukke opp, en art som ser ut til å være økende i antall fra tidligere å være svært sjelden. 

DvergterneKulturlandskap og fjell

Det er en rekke andre arter som kan oppsøkes, og mens vi her ikke nevner arter av hegrer, kan vi likevel komme over flere av disse artene. Spennende kan det være å lete etter dverg- og stortrappe, krattopplerke, piplerker og kalanderlerke på de store åpne slettene.


Stortrappe

.

Hærfugl er en svært karakteristisk og vanlig art, men den sjeldnere blåråken kan påtreffes i kulturlandskapet. Bieter farger opp landskapet vår og sommer.. Og så må det nevnes vendehals, hekkskvett, pirol og rødhalsnattravn som flere spennende arter i regionen.


Bietere


I fjellene kan typiske fjellfugler som klippespurv, blåtrost, middelshavssteinskvett, alpeseiler og andre påtreffes, sammen med alpekråkerv og klippesvaler mens noe lenger ned er hekkspurv, kornspurv, hortulan og amursvale ofte forekommende.


Om vinteren

På vinterstid kan store mengder av trost, linerler, gransangere, munk, svartrødstjert, viper, sand og tundralo ses. Alpejernspurv trekker sørover hit fra bl.a.alpene, sammen med murkryper. Legg til trappene, og en rekke meisearter, så mangler 

Svartvingeglente 


På nettstedet http://www.andaluciabirdsociety.org/bird-sites/malaga.html, ligger det informasjon om en lang rekke gode steder om hvor man kan - og bør - titte på fugl i Malaga-provinsen. 


Vista del Torcal ligger ca. en times kjøring fra en rekke flotte fuglesteder.

I vårt eget nærmiljø og opp på fjellmassivet El Torcal, er det nevnt flere arter under aktiviteten fugletitting. Vi har ofte besøk av hærfugl, kornspurv er overalt, rødhøne tripper innom og krattopplerke og topplerke er begge tilstede i nærmiljøet. Over oss er både amursvale og klippesvale samt alpeseiler. Svartrødstjert, rødstrupesanger, svarthodesanger, svartsteinskvett, middelshavssteinskvett, blåtrost og klippespurv, er noen av artene knyttet til fjellområdet rundt oss. Dvergørn har fast tilhold her i fjellene, og får også sesongmessig følge av slangeørn og haukørn. I dette fjellet holder gåsegribben til, og det er ogå observert lammegribb. I nærliggende fjellområder er det gode muligheter for steinspurv, og alpekråke er en daglig gjest. Blåskjære og blåråke har tilhold i dalførene og ned mot middelhavet.

Blåråke


Vi har selv stor glede av Laguna Dulce, nær Campillos, med arter som hvithodeand, sultanhøne, svarthalsdykker, cettisanger, dverglo, hvitbrystlo, snadderand, rødhodeand, skjeand, hvitøyeand, middelhavsstær, med mye mer. I landbruksområdene omkring, finnes arter som stortrappe, triel, svartvingeglente, bieter, rødfalk, dvergfalk osv, mens i Laguna Fuente de la Piedra har en av Europas største ansamlinger av flamingo, samt en lang rekke våtmarksarter.


Hvithodeand


Sultanhøne


Nedover mot kysten kan bylivet kombineres medutløpet av elva Guadalhorce, like ved flyplassen i Malaga - et vernet våtmarksområde med en lang rekke arter med fast tilhold, og et yndet sted for trekkfugl. Her er gjennom årene registrert det meste av fugl som finnes i denne regionen.


Vil man se de store mengdene av trekkende fugl, er det innenfor en kjøretur på 3-4 timer å komme seg ned til Gibraltar og Tarifa. Her er det knapt en dag i året der det ikke er bevegelser til eller fra det afrikanske kontinentet, og rovfugl og sjøfugl er det gode muligheter å få se i rikt monn. I dette området, som inkluderer flotte dalfører og et aktivt landbruk, kan nesten «hva som helst» av europeiske arter påtreffes. 


Kalanderlerke


Dette var litt om bare noen få av de mange flotte områdene - se nærmere på nettstedet til The Andalucian Bird Society, der det er et vell av god informasjon. Flora

For de som måtte være interessert i å kombinere fugletitting med å se ned, har området en svært rik flora - det er registrert ca. 60 orkide-arter, og det er også en rekke endemiske planter. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette etterhvert.